Stichting Tunesië Communicatie

Stichting Tunesië Communicatie biedt hulp aan invaliden en armen mensen van Tunesië.

Er is in al die jaren hulp geboden aan allerlei instellingen.

Aan: ziekenhuizen, kinderweeshuizen, kinderchreches, scholen, scholen voor invaliden en tehuizen voor invaliden, baby opvanginstellingen, gevangenissen, moskeën en velen particulieren. Ondersteuning geboden door middel van financiële giften van onder andere: Nederlandse Ambassade te Tunis; Financiële ondersteuning Mill-Hill college Goirle; Vincentius vereniging Tilburg; De Wilde Ganzen te Hilversum; Bokse Bikse te Dongen; Vrouwen voor de Vrede te Ridderkerk; Zusters Franciscanessen Oirschot en verschillende particulieren.

Gedurende 30 jaar heeft Maas Transport België alle goederen gratis vervoerd naar Tunesië. Vrachtwagens van 90 m3 ter beschikking stellen was hun bijdrage aan dit humane doel. Daarna kwamen de jaren dat er aanslagen gepleegd werden in Tunesië. Daardoor niet meer mogelijk nog goederen te vervoeren. Eveneens niet mogelijk om naar Tunesië af te reizen (negatief reisadvies). In 2017 kon alles weer een beetje op gang komen. Echter geen vrachtwagens meer, want Maas Transport was gestopt. Tot op de dag van vandaag worden er tweedehands goederen ingezameld die een kleine financiële opbrengst leveren. Tevens zijn meerdere donaties binnengehaald, hiervoor worden revalidatiegoederen gekocht in Tunesië, en verdeeld onder instellingen en particulieren aldaar.  

Els Bruëns reist op eigen kosten naar Tunesië en speurt de invaliden op die een rolstoelen nodig hebben. Ook heeft zij zeer goede contacten met gehandicapten scholen en instellingen. Er is zeer veel hulp nodig. De regering doet niets voor deze groepering en deze groep mensen heeft het zwaar. Temeer omdat de lokale valuta erg laag staat en het onderhouden van primaire levensbehoeften niet goedkoop is. Denk aan slechte salarissen en een slechte economie. Daarom zal Tunesiëcommunicatie haar best blijven doen om ondersteuning te bieden aan de minderbedeelden. Els Bruëns heeft op eigen kosten twee boeken geschreven, waarvoor een in de Nederlandse taal en een in de Engelse taal. Eveneens is er een dvd opgenomen in het land zelf. Door positieve instelling is er veel bereikt en de lokale bevolking is daar erg dankbaar voor. Ze hebben Els Bruëns dan ook de bijnaam “Madame Caroussa” gegeven, hetgeen betekent “Mevrouw Karretje”. De uren aan deze projecten besteed geven een grote voldoening als beloning!

Els Bruëns Download overzicht kosten en baten 2018